Back to previous
Jamie Tuuta

Jamie Tuuta

director

Director

Ngāti Mutunga, Taranaki Iwi, Ngāti Maru

Jamie Tuuta is the Māori Trustee and also holds a range of governance positions in health, Iwi development, fishing, agribusiness and investment sectors.

Jamie chairs Parininihi ki Waitotara Incorporation and is a former Chair of Te Runanga o Ngati Mutunga. He is a member of the Government appointed Bioprospecting Taumata, the Government’s PEAK Group for Sustainable Land Management and the Investment Advisory Panel for the Primary Growth Partnership.

Ko Jamie Tuuta te Kaitiaki Māori, ā, he huhua wōna tūranga whakahaere i roto i ngā rāngai hauora, wha naketanga Iwi, kaimoana, pāmu, whakangaonga hoki.

Ko Jamie te heamana o te Rūnanga o Parininihi ki Waitōtara, ā, he Heamana ia o te Rūnanga o Ngāti Mutunga i ngā wā o mua. He mema ia o te Taumata Mōtirotiro koiora (Bioprospecting Taumata) i tohua e te kāwanatanga, te rōpū PEAK mō te Whakahaerenga Whenua Tikanga Toitū, ā, o te kauhanga Tohutohu i ngā Whakangaonga (Investment Advisory Panel) mō te Whakaurunga Whanaketanga Matua.